Met drie projecten binnen ons centrum waren we voor de Open Mind Awards 2018 (OMA’s) genomineerd in drie verschillende categorieën.

Out of My Box, BOTS en Wij (WEP)
Binnen de categorie MIJN KWETSBAARHEID IS BESPREEKBAAR greep Out of My Box naast de prijs.
Deze award richtte zich specifiek op projecten die gericht zijn op bespreekbaarheid van psychische problemen waarmee het stigma en taboe doorbroken worden.

Uiteindelijk is deze prijs gegaan naar het project MIS-Verstand.

Spijtig dat Out of My Box deze prijs niet heeft gewonnen maar een troostprijs is wel dat ze binnenkort samen met Marc Hellings van TE GEK een workshop mogen doen. (Aan netwerking zal het dus niet ontbreken en wie weet valt daar wel een nieuwe samenwerking uit de bus.)

BOTS won een award in de categorie:
IK HEB TOEGANG TOT PASSENDE ZORG WANNEER NODIG
Deze award is specifiek gericht op projecten die streven naar een gesystematiseerde samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Het effect moet worden afgewogen op basis van tevreden gebruikers: cliënten en betrokkenen (in het bijzonder familie en buurtbewoners) alsook verwijzers.

Bots nam het op tegen:
Kruispunt GGZ Genk: Opstart van een geïntegreerde samenwerking tussen CGG Litp Genk en mobiel crisisteam (schotten doorbreken), om voor de cliënt met psychiatrische problematiek een snelle inschatting en aansluitend een afgestemd zorgaanbod te voorzien. Met directe feedback naar huisarts als verwijzer.
SSeGA: De SSeGA-werking zet in op: Feitelijke ontschotting tussen Wonen, Welzijn en GGZ en structurele samenwerking.
Herstelbevordering sociale huurders met een psychische nood die omwille van zorgmijdend gedrag onder radar van de reguliere GGZ blijven.
Voorkomen van probleemescalatie en dreigende uithuiszetting.
Vergroten van bereikbaarheid GGZ-zorgaanbod en sensibilisering.

WEP won in de categorie IK BEN OOK EEN EXPERT
Deze award is specifiek gericht op projecten waarbij ervaringsdeskundigen, patiënten, context en mantelzorgers een significante plaats innemen in de zorg.

WEP nam het op tegen:
De Herstel fluisteraar: Ze hebben een eerste editie van het magazine ontwikkeld in functie van een eindwerk van een ervaringswerker ter afronding van de opleiding aan de sociale hogeschool van Leuven. Een tweemaandelijkse editie en brede verspreiding van dit magazine is de finale doelstelling.

Terugkomdag: We willen in de therapeutische gemeenschap ‘de evenaar’ een terugkomdag voor ex-bewoners introduceren. Dat biedt huidige bewoners en ex-bewoners de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Dat zorgt ervoor dat ex-bewoners de band met ‘de evenaar’ niet te bruusk hoeven te verbreken en hun expertise kunnen delen.