Wie is WEP

De Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie is een werkgroep bestaande uit ervaringswerkers en personeelsleden van het PC Sint-Hiëronymus.

De groep ervaringswerkers bestaat uit een 20-tal leden van diverse achtergronden die een link hebben met het PC Sint-Hiëronymus. Elk hebben zij hun eigenheid, kwaliteiten, kenmerken en ervaringen. Die zetten zij in op de verschillende domeinen.

Enkele leden aan het woord

Ondanks onze soms erg verschillende achtergrond, delen we eenzelfde streefdoel:

psychisch en emotioneel lijden helpen leefbaar maken
professionele zorg nog meer op maat helpen maken
een luisterend oor bieden
ons standpunt kenbaar maken
dit met respect voor ieders eigenheid
met inzet van ieders eigen kwaliteiten en interesses.

WEP geeft mij een “hier-ben-ik-thuis-gevoel”.

 

WEP geeft voor mij betekenis aan mezelf en anderen. Ik heb een nieuw doel  en toekomstperspectief gevonden bij WEP. We zijn  lotgenoten onder elkaar. Het respect en begrip voor elkaar  is zeer waardevol.

 

WEP is voor mij een uitlaatklep waar ik me weer “mens” voel en nuttig kan bezig zijn, na jaren nutteloos te zijn geweest . Ik kan mijn ervaringen delen met anderen.

 

Wep is voor mij een nieuw doel in mijn leven waarbij ik me kan inzetten voor het destigmatiseren en het wegwerken van het taboe rond de psychiatrische hulpverlening.