WRAP

Wat is WRAP

WRAP of Wellness Recovery Action Plan is een concreet plan om meer grip op je eigen leven te krijgen.
Een plan dat je opnieuw regie geeft over je eigen leven, en beroep doet op eigen mogelijkheden en krachten.
Het is bij uitstek een methode om door middel van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid herstel te bereiken en te behouden.

Na 8 sessies van 2,5u is iedere deelnemer in staat om zelf een eigen, “op maat” gemaakte WRAP te maken.
Een persoonlijke WRAP, toepasbaar voor iedereen die in een kwetsbare situatie zijn/haar welbevinden wil vergroten.
Gaandeweg verleggen we de focus van beperkingen naar mogelijkheden. We (her)ontdekken manieren om ons beter te voelen.
Voor elke situatie waarin ons welbevinden wankelt, ontwikkelen we actieplannen, waarbij we de aandacht leren richten op wat je wèl kan doen, en op wat je goed doet.

WRAP is in de jaren ’90 in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, zelf kwetsbaar voor depressies en psychoses. Zij ontwikkelde zelf manieren om zich beter te voelen en onafhankelijk te worden van de zorg. Uit vele gesprekken met andere mensen met kwetsbaarheden is WRAP ontwikkeld.
Sindsdien is WRAP internationaal verspreidt, en wordt de modelgetrouwheid bewaakt door het Copeland Center in Philadelphia.
In België is het geïntroduceerd naar aanleiding van een studie in opdracht van de universiteit Gent.

Trainers

Een onderscheidend kenmerk van een WRAP training ligt onder meer in de gelijkwaardige ondersteuning door de trainers.
Zij zijn immers ervaringsdeskundigen die zelf ruime ervaring hebben met herstel, en met het werken met hun eigen WRAP.
Ervaringsdeskundigen kunnen met eigen en andermans ervaringskennis vertrouwen en inspiratie bieden.

We zijn binnen WEP met drie hiervoor opgeleide trainers-ervaringswerkers die steeds in duo werken om het plan toegankelijk te maken voor kleine groepen deelnemers.
Veiligheid, respect, gelijkwaardigheid en bewaken van het originele concept zijn enkele van de uitgangspunten van de trainers. Zij onderschreven hiertoe een aantal ethische grondbeginselen.

Interesse? Meer weten?

Kom naar een van onze infosessies of neem contact op via ons contact formulier