Wat doet WEP

Binnen WEP staan onze drie pijlers centraal waar wij rond werken. Indien je zelf interesse hebt om samen met WEP aan de slag te gaan kan je ons steeds contacteren via onze contact pagina.

Herstelverhalen en stigma

Binnen deze pijler wil WEP vooral een stap naar de buitenwereld zetten. Enerzijds om de kloof tussen maatschappij en psychiatrische patiënten te overbruggen en anderzijds om een ander perspectief te bieden aan hulpverleners binnen en buiten de GGZ.

Wat bieden wij aan binnen deze pijler

  • Schrijf je eigen herstelverhaal
  • Brengen van herstelverhalen naar scholen en verenigingen
  • Workshops voor scholen en verenigingen rond herstelgerichte zorg, WRAP, ervaringswerk, etc…

 

Ervaringswerk met cliënten

Binnen deze pijler ondersteunt WEP het groepsaanbod binnen de afdelingen en biedt WEP een eigen groepsaanbod aan.

Wat bieden wij aan binnen deze pijler

  • Ervaringswerkers als aanvulling op de afdelingen
  • Herstelgroep: Herstellen doe je zelf
  • WRAP training

 

Participatie

Binnen deze pijler wil WEP de stem van cliënten versterken binnen en buiten het PC.

Binnen het PC zijn we momenteel al actief op de afdelingen Legato en A Tempo met het ondersteunen van cliëntenraden.

Buiten het PC zijn we actief binnen functiewerkgroepen van het netwerk Geestelijke gezondheid Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas.

Wil je ondersteuning om een cliëntenraad op te starten op jouw afdeling of om een ervaringswerker te betrekken op beleidsniveau, dan kan je steeds contact met ons opnemen.