Herstelcafe, WEP nieuws

Herstelcafé: Zelfzorg

Op 13 april hebben Nicole en Danny een workshop gegeven rond zelfzorg in ZigZag. Er was een ruime groep mensen aanwezig en de meesten hebben wel wat bijgedragen aan het gesprek. Danny en Nicole schetsten met verschillende voorbeelden hoe zij zelfzorg zien. Ze waren tevreden met de opkomst en het verloop. 

Het belangrijkste wat ik er heb uitgehaald is dat zelfzorg voor iedereen anders kan zijn, dat er nog veel mythes rond heersen en dat het verdomd belangrijk is om het toch te proberen te implementeren in je leven, ook al verloopt dit met ups en downs. 

Herstelcafe

Herstelcafé De Taal van Emoties

Heel even leek het of het herstelcafé niet zou kunnen doorgaan. Zoë, de professionele hulpverlener die samen met Jurgen deze module vorm geeft, was ziek gevallen. Anja stelde voor om in te springen. 

Davy telde bij aanvang zo’n 25-30 aanwezigen waarvan een vijftal van aan de zijlijn mee volgden. Het was voor Jurgen de eerste keer dat hij een herstelcafé leidde, de eerste keer over een niet evident thema: “De taal van emoties”.

Er werd meteen geprobeerd om voor een veilig klimaat te zorgen waar iedereen vrij was om, naar eigen vermogen, actief deel te nemen en feedback te geven. Zoals steeds bij Wep, staat veiligheid en respect op de eerste plaats.

Reeds vroeg in de sessie waren Jurgen en Anja aangenaam verrast van de verschillende emoties die vanuit de groep werden benoemd. Ook de persoonlijke ervaringen waren verrijkend. Dit is zeker geen evidentie. Immers, emoties zijn geen zwart-wit verhaal. Het is vaak ook niet gemakkelijk om emoties te benoemen.

Na de pauze werden kort de functies van emoties toegelicht met een aantal situaties die uit het leven waren gegrepen.

Achteraf kregen ze fijne feedback over de aanpak en de openheid. 

Na de sessie hebben enkele deelnemers aangegeven dat deze sessie verrijkend was, hen deed nadenken en sommige waren zelfs van plan om de volledige module via Herstelacademie te volgen. Kortom het was een succes. Op naar de volgende sessie “Zelfzorg”. Die gaat door 13 april vanaf 14 h in ZigZag en wordt gegeven door Nicole en Danny. 

PASS

Documentaire Durf te vragen tijdens PASS

Op zaterdagnamiddag 25/3 van 14h tot 16h in Zigzag te Sint-Niklaas, vertonen wij de VRT-één-documentaire van 4 januari ‘Durf te vragen’ – alles wat je tot nu toe had willen vragen aan mensen met autisme, maar niet durfde.

Een docu van 55 minuten gepresenteerd door Siska Schoeters: “In Vlaanderen leven naar schatting 66.000 mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Bij velen van hen is het onzichtbaar waardoor ze vaak botsen op heel wat onbegrip.

‘Heeft niet iedereen een beetje een autistisch kantje?’

‘Moet je niet gewoon een beetje meer je best doen?’

Deze en nog vele andere vragen werden in ‘Durf te Vragen’ voorgelegd aan Ynske, Marc, Laila, Sven, Stijn, Maarten, Dominique en Laïs. Acht unieke mensen, acht mensen met autisme.” Nadien is er ruimte om via de gestelde vragen te reflecteren over deze docu, voor zij die dat willen.

Mensen met (een vermoeden van) autisme zijn van harte welkom op onze bijeenkomst in de Hazewindstraat 7. In een veilige en discrete sfeer kunnen ervaringen en meningen worden uitgewisseld.