Herstelcafe

Herstelcafé De Taal van Emoties

Heel even leek het of het herstelcafé niet zou kunnen doorgaan. Zoë, de professionele hulpverlener die samen met Jurgen deze module vorm geeft, was ziek gevallen. Anja stelde voor om in te springen. 

Davy telde bij aanvang zo’n 25-30 aanwezigen waarvan een vijftal van aan de zijlijn mee volgden. Het was voor Jurgen de eerste keer dat hij een herstelcafé leidde, de eerste keer over een niet evident thema: “De taal van emoties”.

Er werd meteen geprobeerd om voor een veilig klimaat te zorgen waar iedereen vrij was om, naar eigen vermogen, actief deel te nemen en feedback te geven. Zoals steeds bij Wep, staat veiligheid en respect op de eerste plaats.

Reeds vroeg in de sessie waren Jurgen en Anja aangenaam verrast van de verschillende emoties die vanuit de groep werden benoemd. Ook de persoonlijke ervaringen waren verrijkend. Dit is zeker geen evidentie. Immers, emoties zijn geen zwart-wit verhaal. Het is vaak ook niet gemakkelijk om emoties te benoemen.

Na de pauze werden kort de functies van emoties toegelicht met een aantal situaties die uit het leven waren gegrepen.

Achteraf kregen ze fijne feedback over de aanpak en de openheid. 

Na de sessie hebben enkele deelnemers aangegeven dat deze sessie verrijkend was, hen deed nadenken en sommige waren zelfs van plan om de volledige module via Herstelacademie te volgen. Kortom het was een succes. Op naar de volgende sessie “Zelfzorg”. Die gaat door 13 april vanaf 14 h in ZigZag en wordt gegeven door Nicole en Danny.