WEP nieuws

Autisme en opname: Een uitdaging

Een opname in een psychiatrisch centrum doormaken is voor niemand eenvoudig. In opname zijn en tegelijkertijd een autismespectrumstoornis hebben is nog minder vanzelfsprekend, zowel voor de cliënt als voor de begeleiding. Tijdens de herstelweek organiseerden een aantal ervaringswerkers van WEP samen met hulpverleners een lezing rond autismevriendelijkheid binnen de setting van een opname.

De lezingen, die een startschot moet zijn voor de verdere werking rond autisme vriendelijkheid binnen Sint-Hiëronymus, lokte alvast een geïnteresseerd en gemotiveerd publiek. Wij kijken alvast uit om met ervaringsdeskundigen en hulpverleners samen aan de slag te gaan rond dit thema.