WEP nieuws

WEP Spreidt zijn vleugels uit

WEP-leden gingen de afgelopen weken de uitdaging aan om hun ervaringen te delen met professionelen. De vraag werd gesteld door Familiezorg. Of we niets konden brengen voor de sectorverantwoordelijken van het Waasland. Vanuit het oogpunt dat er steeds meer vraag is naar familiehulp voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, en dit nog onontgonnen terrein is. Dit hebben we dan ook met volle overtuiging gedaan en ondanks de staking van de zorgsector was er toch een talrijke opkomst.

Het werd een aangename namiddag die door beide partijen als zeer waardevol werd ervaren. Mede dankzij de hulp en goede ontvangst binnen de setting van Zigzag…