WEP nieuws

Opleidingsdag Motiverende Gespreksvoering

Vandaag konden de WEP-leden kennis maken met motiverende gespreksvoering. In een verkorte ééndagsopleiding kregen onze leden de basis van motiverende gespreksvoering mee en kregen ze de kans om deze kennis te testen met elkaar.

lees meer

WEP nieuws

WEP Spreidt zijn vleugels uit

WEP-leden gingen de afgelopen weken de uitdaging aan om hun ervaringen te delen met professionelen. De vraag werd gesteld door Familiezorg. Of we niets konden brengen voor de sectorverantwoordelijken van het Waasland. Vanuit het oogpunt dat er steeds meer vraag is naar familiehulp voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, en dit nog onontgonnen terrein is. Dit hebben we dan ook met volle overtuiging gedaan en ondanks de staking van de zorgsector was er toch een talrijke opkomst.

Het werd een aangename namiddag die door beide partijen als zeer waardevol werd ervaren. Mede dankzij de hulp en goede ontvangst binnen de setting van Zigzag…

WEP nieuws

WEP naar Odisee

Binnen de verandering van het curriculum van de bachelor verpleegkunde zoekt Odisee naar een andere aanpak van de opleiding. Verandering betekent (net zoals bij de andere hogescholen) een verbreding van de opleiding en een afbouw van de keuzetrajecten zoals we dat tot op heden kenden. Studenten hebben wel nog de mogelijkheid om zich te verdiepen in de GGZ door middel van keuzemodules.

Binnen deze keuzemodule GGZ wou Odisee de herstelvisie graag integreren en werd de vraag aan WEP gesteld of zij hier iets in konden betekenen.

Odisee organiseerde een hele week over GGZ met verschillende lezingen en workshops waarbinnen WEP enkele facetten voor haar rekening nam. Zo gaven zij de modules ‘Wat is herstelondersteunende zorg?’, ‘Herstelverhalen’ en ‘WRAP’. Daarnaast namen ze op het einde van deze week ook deel aan een panelgesprek.

De reacties hieruit waren lovend. De verhalen bleven bij vele studenten nog een tijdje nazinderen. Wat ze vooral meenamen is dat cliënten geen labels zijn. Ze leerden hoe belangrijk het is om als verpleegkundige het verpleegbureel uit te komen. Ze leerden ook het belang kennen van zich tussen de cliënten te begeven en hoe belangrijk het is om als verpleegkundige een bondgenootschap aan te gaan met je cliënt.

1 2 3 4