WEP nieuws

WEP naar Odisee

Binnen de verandering van het curriculum van de bachelor verpleegkunde zoekt Odisee naar een andere aanpak van de opleiding. Verandering betekent (net zoals bij de andere hogescholen) een verbreding van de opleiding en een afbouw van de keuzetrajecten zoals we dat tot op heden kenden. Studenten hebben wel nog de mogelijkheid om zich te verdiepen in de GGZ door middel van keuzemodules.

Binnen deze keuzemodule GGZ wou Odisee de herstelvisie graag integreren en werd de vraag aan WEP gesteld of zij hier iets in konden betekenen.

Odisee organiseerde een hele week over GGZ met verschillende lezingen en workshops waarbinnen WEP enkele facetten voor haar rekening nam. Zo gaven zij de modules ‘Wat is herstelondersteunende zorg?’, ‘Herstelverhalen’ en ‘WRAP’. Daarnaast namen ze op het einde van deze week ook deel aan een panelgesprek.

De reacties hieruit waren lovend. De verhalen bleven bij vele studenten nog een tijdje nazinderen. Wat ze vooral meenamen is dat cliënten geen labels zijn. Ze leerden hoe belangrijk het is om als verpleegkundige het verpleegbureel uit te komen. Ze leerden ook het belang kennen van zich tussen de cliënten te begeven en hoe belangrijk het is om als verpleegkundige een bondgenootschap aan te gaan met je cliënt.

1 2